Cennik

Ceny od osoby – obowiązują do 30 września 2020

I. KOREPETYCJE, KONWERSACJE, KURSY OGÓLNE oraz PRZYGOTOWUJĄCE DO   EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH i MATURALNYCH
 
JĘZYKI: ANGIELSKI, NIEMIECKI

1. Lekcje indywidualne 

a)  wykupienie pojedynczej lekcji, godzina zegarowa: 45,00 zł

b)  jednorazowa płatność za cały kurs (50 godz. zegarowych): 50 godz. x 40,00 zł = 2000,00 zł

c)  płatność w 2 ratach za cały kurs (50 godz. zegarowych): 50 godz. x 42,00 zł =  2100,00 zł

     -1 rata: 1300,00 zł 

     -2 rata: 700,00 zł

2. Lekcje w parach

a)  wykupienie pojedynczej lekcji, godzina zegarowa: 30,00 zł

b)  jednorazowa płatność za cały kurs (50 godz. zegarowych): 50 godz. x 26,00 zł = 1300,00 zł

c)  płatność w 2 ratach za cały kurs (50 godz. zegarowych): 50 godz. x 27,00 zł =  1350,00 zł

    -1 rata: 850,00 zł 

    -2 rata: 500,00 zł

3. W grupie 3 osobowej

a)  wykupienie pojedynczej godziny zegarowej: 25,00 zł

b)  płatność jednorazowa za cały kurs (50 godz. zegarowych): 50 godz. x 22 zł = 1100,00 zł

c)  płatność w 2 ratach za cały kurs (50 godz. zegarowych): 50 godz. x 24 zł =  1200,00 zł

     -1 rata: 750,00 zł 

     -2 rata: 450,00 zł

4. W grupie 4 osobowej

a)  wykupienie pojedynczej godziny zegarowej: 21,00 zł

b)  płatność jednorazowa za cały kurs (50 godz. zegarowych): 50 godz. x 18 zł = 900,00 zł

c)  płatność w 2 ratach za cały kurs (50 godz. zegarowych): 50 godz. x 21 zł =  1100,00 zł

     -1 rata: 700,00 zł 

     -2 rata: 400,00 zł

Uwaga: Podana ilość godzin kursu jest liczbą szacunkową – może ulec zmianie po ustaleniu z klientem.

II. KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINÓW CERTYFIKUJĄCYH
    (m.in. Cambridge/FCE/CAE, IELTS, GOETHE)


 JĘZYKI: ANGIELSKI, NIEMIECKI

1. Lekcje indywidualne

a)  wykupienie pojedynczej lekcji, godzina zegarowa: 50,00 zł

b)  jednorazowa płatność za cały kurs (50 godz. zegarowych): 50 godz. x 43,00 zł = 2150,00 zł

c)  płatność w 2 ratach za cały kurs (50 godz. zegarowych): 50 godz. x 44,50 zł =  2225,00 zł

     -1 rata: 1425,00 zł 

     -2 rata: 800,00 zł

2. Lekcje w parach

a)  wykupienie pojedynczej lekcji, godzina zegarowa: 33,00 zł

b)  jednorazowa płatność za cały kurs (50 godz. zegarowych): 50 godz. x 28,00 zł = 1300,00 zł

c)  płatność w 2 ratach: 50 godz. x 30,00 zł =  1500,00 zł

     -1 rata: 900,00 zł 

     -2 rata: 600,00 zł

3. W grupie 3 osobowej


a)  wykupienie pojedynczej godziny zegarowej:  25,00 zł

b)  płatność jednorazowa za cały kurs (50 godz. zegarowych): 50 godz. x 22 zł = 1100,00 zł

c)  płatność w 2 ratach za cały kurs (50 godz. zegarowych): 50 godz. x 24 zł = 1200,00 zł

     -1 rata: 750,00 zł 

     -2 rata: 450,00 zł

4. W grupie 4 osobowej


a)  wykupienie pojedynczej godziny zegarowej:  21,00 zł

b)  płatność jednorazowa za cały kurs (50 godz. zegarowych): 50 godz. x 18 zł = 900,00 zł

c)  płatność w 2 ratach za cały kurs (50 godz. zegarowych): 50 godz. x 21 zł = 1100,00 zł

     -1 rata: 700,00 zł 

     -2 rata: 400,00 zł

Uwaga: Podana ilość godzin kursu jest liczbą szacunkową – może ulec zmianie po ustaleniu z klientem.

III. LEKCJE Z NATIVE SPEAKER – JĘZYK NIEMIECKI – KONWERSACJE

1)  indywidualnie – godzina zegarowa:                        70,00 zł

2)  indywidualnie – godzina lekcyjna/45 min:         60,00 zł

3)  w parach – godzina zegarowa:                                  40,00 zł

4)  w grupie 3 osobowej – godzina zegarowa:          30,00 zł

5) w grupie 4 osobowej – godzina zegarowa:           25,00 zł

IV. LEKCJE Z NATIVE SPEAKER – JĘZYK FRANCUSKI – KONWERSACJE I PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW CERTYFIKUJĄCYH (DELF/DALF)

1)  indywidualnie – godzina zegarowa:                        70,00 zł

2)  indywidualnie – godzina lekcyjna/45 min:         60,00 zł

3)  w parach – godzina zegarowa:                                  40,00 zł

4)  w grupie 3 osobowej – godzina zegarowa:          30,00 zł

5) w grupie 4 osobowej – godzina zegarowa:           25,00 zł

Uwaga: 
Dla kursów z native speaker podano tylko cenę jednostkową – liczba godzin całego kursu do indywidualnego ustalenia.

Cennik – tłumaczenia pisemne, przysięgłe (strona = 1125 znaków ze spacjami) Tłumaczenia w obie strony. Ceny brutto.

 1. angielski: 50,00 zł
 2. niemiecki: 50,00 zł
 3. francuski: 60,00 zł
 4. hiszpański: 60,00 zł
 5. rosyjski: 50,00 zł
 6. ukraiński: 55,00 zł

Cennik – tłumaczenia pisemne, zwykłe (strona = 1800 znaków ze spacjami)
Tłumaczenia w obie strony. Ceny brutto.

 1. angielski: 40,00 zł
 2. niemiecki: 40,00 zł
 3. francuski: 50,00 zł
 4. hiszpański: 50,00 zł
 5. rosyjski: 40,00 zł
 6. ukraiński: 45,00 zł