Centrum Języków Obcych ŚWIAT

Świat – Języki Obce oferuje kursy językowe oraz usługi tłumaczeniowe. Uczymy języków: angielskiego, niemieckiego i francuskiego. Oferujemy naukę indywidualną, w parach lub małych grupach, a także naukę przez Internet np. za pomocą komunikatora Skype. Rodzaje kursów: ogólne, maturalne, specjalistyczne, przygotowujące do egzaminów certyfikujących. Również niestandardowe, konwersacyjne czy w kategorii tzw. pogotowia językowego.

Świadczymy również usługi tłumaczeniowe – ustne i pisemne, przysięgłe (uwierzytelnione) i zwykłe, dla wielu języków nowożytnych.

Wszystkie nasze kursy mogą być również realizowane w trybie on-line.