Kursy Językowe

Rodzaje kursów:
1. Ogólne: indywidualnie, w parach, w małych grupach (zwykle zorganizowanych przez samych uczniów).
2. Zajęcia niestandardowe, dla indywidualnych celów: korepetycje, konwersacje, przygotowanie do prezentacji, rozmów kwalifikacyjnych itp. często tzw. pogotowie językowe
3. Przygotowujące do egzaminów certyfikującech.
Wszystkie kursy mogą odbywać się u nas, u klienta lub on-line. Czas nauki: przygotowując ucznia do konkretnego egzaminu czy poziomu od A1 do C2 stosujemy zwykle pakiet 50 godzin zegarowych jeśli konieczność przejścia programu całego kursu zostanie potwierdzona przez nauczyciela w czasie pierwszej lekcji ( za którą uczeń płaci osobno). Może się zdarzyć, że uczeń jest już niemal gotowy na egzamin lecz potrzebuje kilku lub kilkunastu lekcji – wtedy dostosujemy czas nauki do bieżącej sytuacji. Podobnie z korepetycjami czy konwersacjami – nie przewidujemy konkretnego czasu nauki, dlatego mamy w ofercie opcję wykupienia pojedynczych godzin.